THỜI GIAN

Khuyến mãi

ĐẶT PHÒNG

DANH NGÔN

LIÊN KẾT WEBSITE

TÀI NGUYÊN

Mua sắm

Lời hay ý đẹp

TRA TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (khuesca6@yahoo.com.vn)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Cong nghe

  GAME HOT

  CHIA SẺ DỮ LIỆU

  MẪU THỐNG KÊ HKI CỦA SỞ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Hữu Khuê (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:49' 13-12-2011
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Đơn vị:


  kÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cÊp thcs MÉu 1
  Líp Sè häc sinh H¹nh kiÓm tèt H¹nh kiÓm kh¸ H¹nh kiÓm TB H¹nh kiÓm yÕu Kh«ng XL
  Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Hàm Kiểm tra
  6 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  7 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  8 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  9 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  TC 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0
  kÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc cÊp thcs
  Líp Sè häc sinh Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm Kh«ng XL
  Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT
  6 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  7 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  8 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  9 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  TC 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0
  kÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cÊp thPT MÉu 2
  Líp Sè häc sinh H¹nh kiÓm tèt H¹nh kiÓm kh¸ H¹nh kiÓm TB H¹nh kiÓm yÕu Kh«ng XL
  Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Hàm Kiểm tra
  10 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  11 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  12 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  TC 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0


  kÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc cÊp thpt
  Líp Sè häc sinh Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm Kh«ng XL
  Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT Sè l­îng Tû lÖ trong đó DT
  10 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  11 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  12 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  TC 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0

  "............, ngày tháng năm 2011"
  Thủ trưởng đơn vị   
  Gửi ý kiến

  TÌM KIẾM

  BN 2 BEN

  Ti