THỜI GIAN

Khuyến mãi

ĐẶT PHÒNG

DANH NGÔN

LIÊN KẾT WEBSITE

TÀI NGUYÊN

Mua sắm

Lời hay ý đẹp

TRA TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (khuesca6@yahoo.com.vn)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Cong nghe

  GAME HOT

  CHIA SẺ DỮ LIỆU

  Tài liệu BD quốc phòng an ninh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: st
  Người gửi: Đoàn Hữu Khuê (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:56' 10-06-2014
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  QUÂN ĐộI NHÂN DÂN VIệT NAM
  Bộ TổNG THAM MƯU

  GIÁO TRÌNH
  BồI DƯỡNG KIếN THứC
  QUốC PHòNG - AN NINH
  ĐốI TƯợNG 4ê
  Dùng cho công chức, viên chức thuộc khối bộ,
  ngành trung ương và ở cấp tỉnh, cấp huyện
  HÀ NỘI - 2012
  BAN BIÊN SOạN

  i tá, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng - Chuyên đề 1
  i tá, TS. Lưu Ngọc Khải - Chuyên đề 2
  i tá, ThS. Đào Văn Dụng - Chuyên đề 3
  Thượng tá, ThS. Nguyễn Xuân Thu - Chuyên đề 4
  i tá, PGS. TS. Trần ng Thanh - Chuyên đề 5
  i tá, PGS. TS. Phạm Xuân Hảo - Chuyên đề 6
  i uý, CN. Trần Viết Thắng - Chuyên đề 7
  i tá, ThS. Nguyễn Quý Cử - Chuyên đề 8
  i tá, TS. Tạ Việt Hùng - Chuyên đề 9
  i tá, ThS. Hoàng Khắc Thông - Chuyên đề 10

  MỤC LỤC

  Chuyên đề 1
  Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
  
  
  Chuyên đề 2

  Phòng, chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
  
  
  Chuyên đề 3
  Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh
  
  
  Chuyên đề 4
  Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới
  
  
  Chuyên đề 5:
  Xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
  
  
  Chuyên đề 6
  Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hoá, kinh tế - xã hội trong tình hình mới
  
  
  Chuyên đề 7
  (Bổ trợ)
  Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật ninh quốc gia; Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh Dự bị động viên
  
  
  Chuyên đề 8
  (Bổ trợ)
  Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao
  
  
  Chuyên đề 9
  (Bổ trợ)
  Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
  
  
  Chuyên đề 10 (Bổ trợ)
  Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
  
  
  
  Chuyên đề 1
  CHIếN TRANH NHÂN DÂN VIệT NAM
  BảO Vệ Tổ QUốC Xã HộI CHủ NGHĩA TRONG TìNH HìNH MớI
  Biên soạn: Đại tá, PGS. TS Nguyễn Mạnh Hưởng
  I. Chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc, thù địch đối với nước ta trong tình hình mới
  1. Mục đích, tính chất, đặc điểm chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc, thù địch đối với Việt Nam trong tình hình mới
  a) Mục đích
  Chiến tranh là sự kế tục chính trị bằng thủ đoạn bạo lực vũ trang. V.I.Lênin chỉ rõ: “Chiến tranh chẳng qua chỉ là chính trị từ đầu đến cuối, chỉ là sự tiếp tục thực hiện cũng những mục đích... của các giai
   
  Gửi ý kiến

  TÌM KIẾM

  BN 2 BEN

  Ti