THỜI GIAN

Khuyến mãi

ĐẶT PHÒNG

DANH NGÔN

LIÊN KẾT WEBSITE

TÀI NGUYÊN

Mua sắm

Lời hay ý đẹp

TRA TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (khuesca6@yahoo.com.vn)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Cong nghe

  GAME HOT

  CHIA SẺ DỮ LIỆU

  Tiêu chí quy định Tỉ Lệ đạt PCTHCS

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BGD&ĐT
  Người gửi: Đoàn Hữu Khuê (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:05' 29-10-2014
  Dung lượng: 29.2 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩaviệt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số 26 /2001-QĐ-BGD&ĐT
  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2001

  quyết định
  của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
  về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

  Bộ TRƯởNG Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

  - Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
  - Căn cứ Nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội khoá X kì họp thứ 8;
  - Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông;

  quyết định

  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này" Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở".
  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí.
  Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và các Vụ hữu quan, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
  Nơi nhận:
  - Ban KGTƯ (để b/c) Nguyễn Minh Hiển
  - UBVHGD TTN-NĐ của QH(để b/c) (Đã ký)
  - VP Chính phủ(để b/c)
  - Các thứ trưởng
  - Như điều 3
  - Công báo và cơ quanTT báo chí
  - Lưu VP,PC
  Bộ giáo dục và đào tạo

  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  
  
  Quy định
  tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận
  phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT
  ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  Chương I
  Tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  Điều 1: Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  Đối tượng thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở là thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến hết 18 đã tốt nghiệp tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương.
  Điều 2: Chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  Phổ cập giáo dục trung học cơ sở thực hiện theo 1 trong 2 chương trình:
  Chương trình trung học cơ sở hoặc chương trình bổ túc trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Điều 3 : Tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  1. Đối với cá nhân:
  Thanh, thiếu niên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo
   
  Gửi ý kiến

  TÌM KIẾM

  BN 2 BEN

  Ti